Nomineret til Arkitekturprisen 2019

Stenhushallen

Tak for din stemme Du har afgivet stemme
Opførselsår 2017
Adresse Stenhusvej 20A 4300 Holbæk
Arkitekt Kullegaard A/S
Bygherre Stenhus Gymnasium og HF
Ingeniør Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør Entreprenør Morten C. Henriksen A/S

Beskrivelse

Stenhus Gymnasium og HF ønsker at udvide deres faciliteter til undervisning og idrætsaktiviteter i og efter skoletid. På baggrund af skolens ønsker og behov har vi udarbejdet et forslag til, hvordan det imødekommes bedst muligt. I projektforslaget har vi skabt plads til flere funktioner, flere kvadratmeter og en øget anvendelighed i forhold til kravene i udbudsmaterialet. Derudover har vi prioriteret totaløkonomien – bl.a. i forhold til den kon-struktive løsning.

De nye faciliteter består af en bygning i to etager med ankomst i en dobbelthøj foyer, hvorfra der er adgang til en idrætshal og omklædning. Derudover er der direkte adgang til galleriet på 1. sal, hvor der bl.a. er tilskuerfaciliteter. På 1. sal findes en højloftet dansesal med glaspartier, der sikre godt dagslys i rummet. Desuden skaber glaspartierne en visuel kontakt til idrætshallen. Fra dansesalen er der adgang til et stort rum, som kan bruges til møder, undervisning mv. Rummet ligger i direkte forbindelse til et tekøkken med tilhørende terrasse. Bygningen har desuden faciliteter for fysioterapi med egen indgang, hvorfra der er adgang til to behandlingsrum og en genoptræningssal. Der er også adgang til fysioterapien fra hallen, hvor der er visuel forbindelse.

Facader og indervægge beklædt med tyndplader
Stenhushallen er beklædt med sinusplader, præcis som mange landbrugsbygninger, i det kulturlandskab, som findes overalt i hallens opland. Anvendelsen af tyndplader som facadebeklædning er på den måde med til at stedbinde bygningskomplekset i sin kontekst.

Vi har anvendt sinusplader i forskellige gråtoner og kurvestørrelser, for at skabe variation i facadekompositionen, og for at tilføre bygningen struktur. Vandrette bånd af småriflede sinusplader følger facaden hele vejen rundt, og danner en horisontlinje, som er med til at forankre bygningen til grunden.

Tyndpladebeklædningen kombineres med partier i glas og polycarbonat for at sikre udsyn og dagslys fra hallen og de øvrige funktioner som ligger i huset. I stueplan anvendes eternitplader, for at sikre bygningen mod mekaniske påvirkninger.

Farvesætningen af tyndpladebeklædningen skaber et roligt bygningsvolumen, som lander naturligt på grunden, og facadernes kompositoriske patchwork, bidrager til at nedskalere den store bygningskrop til en menneskelig skala.

Indvendigt i bygningen anvendes også tyndpladebeklædning i form af trapezplader, i kombination med krydsfinér, som danner slagfaste overflader langs med selve baneanlægget. De indvendige tyndplader har små huller i overfladen, og der er monteret lydduge bagved pladerne, så de fungerer som akustiske absorbenter. Det skaber et behageligt lydmiljø i hallen, både i hverdagen og under opvisningskampe, og gør også hallen velegnet til afholdelse af skolens musikarrangementer.

Kullegaards rolle
Vi har ydet totalrådgivning på opgaven, som omfatter planlægning og udvikling, projekteringsledelse og projektering, IKT, projektopfølgning og fagtilsyn samt sikkerhedskoordinering og byggeledelse.

Denne side bruger cookies

OK Læs mere