Nomineret til Arkitekturprisen 2019

Experimentarium

Tak for din stemme Du har afgivet stemme
Opførselsår 2017
Adresse Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup
Arkitekt CEBRA
Bygherre Experimentarium
Ingeniør Orbicon
Entreprenør HME, Einar Kornerup, Wicotec Kirkebjerg, SIemens, KONE, CSK

Beskrivelse

Experimentarium åbnede sine døre for offentligheden i 1991 som et science center placeret i en rød murstensbygning fra omkring år 1900, der oprindeligt husede tappehaller for Tuborg. Siden begyndelsen har Experimentarium haft stor succes med at skabe tankevækkende udstillinger, der bygger bro mellem naturvidenskab og læring og giver især børn og unge lyst til at undersøge og forstå vores forunderlige verden. De fysiske rammer var imidlertid fortsat præget af bygningens industrihistoriske disponering til samlebåndsproduktion, hvilket satte begrænsninger for science centrets visioner for fremtiden. Experimentarium skulle gentænkes.

Bygningen gennemgik derfor en omfattende renovering og udvidelse, der blev afsluttet i januar 2017 med åbningen af det nye Experimentarium. Opgaven bestod i at fordoble udstillingsarealet og at etablere centre for læring, innovation og forskning til samarbejder med uddannelsesinstitutioner og virksomheder et auditorium, café, en stor tagterrasse til udendørs aktiviteter samt et kreativt arbejdsmiljø for medarbejderne med 120 kontorpladser, værksteder, mødecenter og kantine.

Målet med arkitekturen har været at ændre Experimentariums udtryk radikalt. Fra at være en indadvendt tidligere industribygning til et nyt Experimentarium, der fremstår udadvendt, imødekommende og levende. Bygningens indre er omstruktureret fuldstændigt ved at blande eksisterende og nye funktioner, tilføje nye etager og indføje to atrier med hver sin markante skulpturelle trappe, hvoraf den spektakulære Helix-trappe i atriet ved hovedindgangen er beklædt med tyndplader af kobber. Helix-trappen er Experimentariums nye arkitektoniske vartegn, der med sit svævende udtryk og kobberets varme glød stråler gæsterne i møde umiddelbart efter, at de er trådt gennem indgangspartiet.

Husets indre funktioner ”bryder” ud af den historiske bygnings eksisterende struktur, så de markerer sig i byen i form af stablede bokse, som forskyder sig fra basen og som åbner sig mod byen med store glaspartier, der sikrer visuel kontakt til det naturvidenskabelige univers inden døre. Disse bokse er på de vertikale flader beklædt med en let facade af perforerede aluminiumspaneler, mens de på udkragningernes undersider er beklædt med semireflekterende, let bølgende stålplader. De to typer tyndplader er anvendt til at give den boksenes komposition et levende og moderne udtryk, der danner en dynamisk kontrast til den bevarede bygningsbases røde teglsten. En kontrast der understreger mødet mellem nyt og gammelt, mellem fortid og fremtid og mellem naturvidenskab og teknik.

Stærk identitet og elegant teknisk løsning
Tyndplader af aluminium er anvendt som bygningens primære facademateriale og indgår således som et integreret og afgørende element i bygningens arkitektoniske udtryk og identitet. Byggeriet er et eksempel på tyndpladers mangfoldige anvendelsesmuligheder, der gør det muligt at imødekomme husets komplekse tekniske krav i et markant arkitektonisk formsprog, der slår bro mellem husets fysiske rammer og indhold.

Det nye Experimentariums arkitektur er gennemgående præget af naturvidenskabelig symbolik og elegante tekniske løsninger. Disse løsninger for særligt bygningens identitetsskabende elementer som facadeudtrykket og Helix-trappen er resultatet af en række kreative processer mellem CEBRA, ingeniør, entreprenør, producenter, Experimentariums medarbejdere og forskere. En sådan proces i kombination med en bevidst udnyttelse af materialets egenskaber dannede grundlaget for det markante facadeudtryk i beklædningen af perforerede aluminiumspaneler.

Den arkitektoniske komposition af stablede bokse rummer en lang række forskellige funktioner, hvilket medfører meget varierende behov ift. dagslys, udkig og tekniske installationer. Facaderne skal således integrere en kombination af aflukkede black boxes, helt åbne partier, områder med skiftende dagslys- og udsynsbehov samt installationer med et stort friskluftbehov. Den kreative proces resulterede i et perforeringsmønster, der formidler en historie fra fysikkens verden, om hvordan strømme af gasser og væsker ændrer sig, når de møder modstand – i dette tilfælde boksenes hjørner, kanter og glaspartier. Konstruktionen af lette aluminiumspaneler gjorde det muligt at tilpasse dette mønsters varierende perforeringsgrad nøje til de bagvedliggende funktioners og installationers dagslys-, udsyns- og friskluftsbehov, hvilket både imødekommer de tekniske krav og bidrager til et optimalt indeklima.

Anvendelsen af tyndplade har således været stærkt medvirkende til, at ideerne fra tegnebrættet kunne realiseres i et funktionelt og æstetisk helstøbt bygningsværk, der formår at opfylde de komplekse funktionelle og tekniske krav i et arkitektonisk udtryk, der kobler sig på husets naturhistoriske fortælling. Variationen i facadepanelernes åbningsgrad, perforeringsgrad og buk giver desuden de enkelte bokse deres eget udtryk, på trods af at de udføres i samme type aluminium. Derigennem understreges den enkelte boks’ unikke indhold og betydning i den samlede komposition. Udkragningernes underside er beklædt med semireflekterende, rustfrie stålplader med en bølgende karakter i overfladebehandlingen, som en let krusende vandoverflade. De diffuse spejlinger af den røde teglstensbase og de forbipasserendes bevægelser bidrager til boksenes levnede udtryk og markerer en dynamisk overgang til facadernes perforeringsmønster.

En tilsvarende proces dannede grundlaget for udformningen af helix-trappen. Den er inspireret af strukturen i et DNA-molekyle og udviklet gennem en række tværfaglige workshops mellem rådgiverteamet, entreprenøren CSK og prof. Jakob Bohr fra DTU. Den kreative proces resulterede i en trappe, der som en legende og markant arkitektonisk fortolkning af naturvidenskaben kobler biologi og matematik med en funktionel løsning af flowet gennem huset. Deltagelsen af CSK sikrede samtidig, at trappens komplekse geometri kunne udføres inden for de givne fysiske og økonomiske rammer.

Den 100 meter lange helix-trappe er bygget af 160 tons stål og beklædt med 10 tons kobber-tyndplader på yder- og undersiderne. Trappen er gjort muligt ved at hænge en grid-struktur op i en fritbærende stålkonstruktion og derved undgå bærende søjler i atriet. I kombination med dette konstruktionsprincip skaber kobberbeklædningen varme tone og semireflekterende overflade et svævende og skulpturelt udtryk, der nærmest dragende inviterer de besøgende at gå på opdagelse i husets 16 interaktive udstillinger.

Energi, livscyklus og økonomi
Valget af aluminium som facademateriale er desuden foretaget gennem en metode med systematiske og sammenlignelige data ud fra livscyklustankegangen. Experimentarium er dagligt udsat for stort slid, og det har derfor været afgørende, at alle materialer blev valgt under konstant vurdering af rengøring og drift. Materialerne blev derfor kvalificeret indenfor parametre som økonomi, levetid, energiforbrug ved fremstilling, mulighed for nedbrydning, genanvendelse og ressource-knaphed, indeklima og afgasning.

I processen blev der særligt fokuseret på facadebeklædningen, da denne med et facadeareal på 4.850 m2 udgør en betydelig del af de samlede byggematerialer. Her er valget, som resultat af en samlet screening af potentielle facadematerialer, faldet på tyndplader af aluminium. De globale aluminiumsreserver er relativt store, samtidig med at det har en lang levetid og er vedligeholdelsesfrit. Pladerne er tilmed udført i en korrosionsklasse, som modsvarer bygningens udsatte placering tæt på Øresund og sikrer at de patinerer smukt.

De gode korrosionsegenskaber forstærkes gennem anodisering. Fordi aluminiumoxid er en naturlig del af metallet, medfører anodisering ikke problemer ved brug, bortskaffelse og genanvendelse. De anvendte plader består således også af 50% genanvendt aluminium, der bl.a. stammer fra dåser og kapsler, hvilket igen understreger mødet mellem bygningens fortid som sodavands-tappehal og fremtid som innovativt science center - formidlet ved hjælp af en gennemgående fortælling, hvor husets naturvidenskabelige indhold afspejles i dets arkitektur.

Specifikationer for anvendt aluminiumstyndplade på facader
2 mm aluminiumsplader, bukkede med aluminiumslegering Aleris 55HX EQ og monteret med synlige skruer. Pladerne udføres med en stoflighed, der minder om børstet stål, hvilket skjuler evt. valsespor og giver pladerne et levende udtryk. Farven/løden er diskret varm, så den komplementerer den røde teglbase. Slutteligt får pladerne en kemisk polering for at opnå en overflade med middelglans, der modvirker blænding.

Slibning: Lodret slibning med korn K80
Affedtning: E0 forbehandling
Anodisering: Lagtykkelse 25 my (søvejrbestandigt)
Indfarvning: INOX - Rustfri
Generel kvalificering: Qualanod
Perforing: Specialperforering med rektangulære huller, 12x18 (BxH)

Fotokreditering
Alle vedlagte fotos krediteres til: Adam Mørk

Denne side bruger cookies

OK Læs mere