Det er Tyndplade Gruppen

Gruppen er baseret på et interessefællesskab blandt landets førende firmaer inden for tyndplader

Medlemsfordele

Tyndpladegruppens medlemmer har kompetent viden inden for området og er i stand til at levere de rigtige løsninger, så der er mange fordele ved et medlemskab.

Se mere her

Samarbejde styrker

Ved fælles indsats får vi udbredt kendskabet til de mange fordele, der er ved at anvende tyndpladekonstruktioner.

Flere deltagelser og samarbejder

Resultater

Tyndpladegruppen arbejder på at gøre sin indflydelse gældende ved at deltage i aktiviteter og udvalg, så vi kan påvirke og sikre den rette anvendelse af tyndplader i byggeriet.

Se mere her